Produkt Polski
Prawa ekonomii
Korzyści
Jak poznać polski produkt
Wspieraj!
Ankieta
Kontakt
produkt polski

Sponsor

Prawa ekonomii

Często spotykamy w telewizji informacje o zmianach w sposobie finansowania ubezpieczeń zdrowotnych, emerytur.  itp. Wiele z tych zmian nie daje nam odczuć, że sytuacja w kraju zmienia się w istotny sposób. Jest tak przede wszystkim dlatego, że wiele zmian dotyczy sposobu przelewania pieniędzy między różnymi instytucjami państwa. Jak wiadomo – od przelewania nie przybywa. Co więcej – mamy do czynienia z odpływem pieniądza z kraju spowodowany głównie przez 2 czynniki:

  • deficyt w handlu zagranicznym,
  • odprowadzanie zysków firm do właścicieli za granicę. 

Deficyt w handlu zagranicznym

Deficyt w handlu zagranicznym oznacza różnicę między eksportem a importem, czyli: ile musimy zapłacić za towary przywożone z zagranicy (import) w porównaniu z kwotą, jaką otrzymujemy za sprzedaż produktów polskich na rynkach zagranicznych (eksport). Jeżeli więcej importujemy niż eksportujemy, wówczas mamy do czynienia z deficytem. Deficyt utrzymujący się przez wiele lat powoduje zmniejszenie rezerw walutowych, inflację, a w rezultacie - zubożenie kraju.

Z polskiego na nasze

Najprościej możemy to porównać do naszego budżetu domowego. Wyobraźmy sobie, że co miesiąc zarabiamy 3.000 zł, a wydajemy 3.500 zł. Jeżeli dodatkowo założymy, że w pierwszym miesiącu nasze oszczędności wynosiły 2000 zł, to łatwo jest obliczyć, że już po 4 miesiącach nasze oszczędności stopnieją i będziemy musieli oszczędzać, aby przetrwać następny miesiąc. Jeżeli tego nie zrobimy – będziemy musieli pożyczać pieniądze i coraz bardziej się zadłużać.

Wyobraźmy sobie dodatkowo sąsiada, który zarabia 3.500 zł, a wydaje 3.000 zł. Każdego miesiąca odkłada on 500 zł. To dobrze, bo będzie miał nam kto pożyczać jak już zajdzie taka potrzeba. Problem polega na tym, że pożyczki trzeba zwracać oraz że po 4 miesiącach całe nasze oszczędności znajdą się w rękach naszego sąsiada.
Powiesz: Przecież nie płaciłem za nic mojemu sąsiadowi.
Nieważne - pieniędzy nie dodrukowano, Ty straciłeś, a sąsiad się wzbogacił. Nie miał deficytu w wymianie finansowej z otoczeniem.

W skali makroekonomicznej, czyli na poziomie światowym, takie relacje między „sąsiadami” można odnieść do krajów, z którymi prowadzi się wymianę handlową.

Strefa EURO

Akcja ProduktPolski.pl ma tym większy sens im bliżej jesteśmy w przygotowaniach do wejścia do strefy EURO. O ile dziś jeszcze rządzący naszym krajem mogą podjąć decyzję o dodrukowaniu dodatkowych pieniędzy (czyli złotówek), o tyle po wejściu do strefy EURO już tego nie będzie można zrobić. Odpływ gotówki może spowodować podobne problemy, z jakimi obecnie boryka się zadłużona Grecja.

Aby uchronić się przed „greckim” scenariuszem, trzeba zlikwidować deficyt w handlu zagranicznym i zmniejszyć zadłużenie kraju. My wszyscy możemy mieć na to istotny wpływ.

Na następnej stronie: Korzyści, w formie prostych diagramów przedstawiamy zależności między naszymi decyzjami, a zjawiskami w gospodarce.


 
Produkt PolskiPrawa ekonomiiKorzyściJak poznać polski produktWspieraj!AnkietaKontakt