Produkt Polski
Prawa ekonomii
Korzyści
Jak poznać polski produkt
Wspieraj!
Ankieta
Kontakt
produkt polski

Sponsor

Korzyści

Zatrzymaj pieniądz w kraju

Poniżej przedstawiamy, co się dzieje, kiedy kupujesz polskie produkty:
 


Korzyści dla polskiej gospodarki

Powyższy diagram obrazuje tylko część zjawisk jakie uruchamiamy kupując polskie produkty. Poniżej szersza lista korzyści, jakie możemy osiągnąć dzięki temu:

 • rozwój polskich przedsiębiorstw
 • rozwój polskiej gospodarki,
 • zmniejszenie bezrobocia,
 • wzrost wynagrodzeń,
 • wieksze PKB (Produktu Krajowego Brutto)
 • wzrost eksportu,
 • zlikwidowanie deficytu w handlu zagranicznym,
 • większe wpływy z podatków,
 • lepszy stan finansów państwa,
 • lepsza jakość służby zdrowia, więcej świadczeń finansowanych z budżetu
 • wyższe wynagrodzenia w budżetówce (nauczyciele, policja, lekarze, pielęgniarki, jak również więcej środków na niezbędny sprzęt, lepsza służba zdrowia, więcej świadczeń w pakiecie),
 • więcej środków na rozwój infrastruktury (autostrady, sprawniejsze koleje, itp.)
 • większe zyski polskich funduszy emerytalnych inwestujących w polskie firmy,
 • wyższe emerytury (poprzez wyższe zarobki obywateli orasz większe zyski funduszy)

 

Sytuacja finansowa kraju a gospodarstwa domowe

Poniżej znany już nam diagram uzupełniony o wspomniane powyżej korzyści oraz mechanizmy, które prowadzą do ich osiągnięcia:


Na następnej stronie opisujemy: Jak poznać polski produkt?


 
Produkt PolskiPrawa ekonomiiKorzyściJak poznać polski produktWspieraj!AnkietaKontakt